A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xem điểm học kỳ 2 sau phúc khảo

SBDMônĐiểm
310007Toán7
310008Địa8
310012Địa7
310012GDCD6
310013Văn8,5
310017Anh4
310020Văn8,5
310020Anh8
310020Địa7
310022Anh3,5
310026Sử8
310032Văn6,5
310044Văn7,5
310056Địa4
310063Anh5
310069Địa3,5
310077Văn8
310078Anh8
310080Toán4
310081Văn8
310081Sử7,5
310084Văn7,5
310092Anh9
310092Sử8,5
310101Toán9
310118Toán9,5
310121Văn8
310123Văn9
310124Văn7,5
310124GDCD8,5
310126Văn6,5
310135Văn7,5
310149Toán4,5
310158Toán7
310171Anh8
310172Anh7,5
310177Anh6,5
310178Anh6,5
310183Địa8,5
310184Anh6,5
310188Toán6
310188Địa5
310198Anh9,5
310219Văn6,5
3102345
310235Toán4
3102406
3102446,5
310244Hoá5,5
310247Anh8,5
310247Sinh10
3102488,5
310248Sinh9,5
310254Văn6,5
310256Hoá7,5
310260Văn7,5
310262Anh7
310270Anh9
3102707,5
310274Văn7,5
310275Toán8
310275Anh8
310283Anh5,5
310283Hoá9
310285Sinh2,5
310293Hoá8
310293Sinh10
310295Toán8,5
310295Hoá4
310296Toán9
310296Anh7
310296Hoá8
310299Sinh6,5
310300Anh9
3103008,5
310306Anh8
3103078
310312Sinh7
310317Văn7
310323Anh2,5
310325Hoá7,5
310325Sinh8
3103268,5
310328Văn7
310328Anh7,5
310328Sinh9,5
310332Anh8
310332Hoá7,5
310333Anh9,5
3103378,5
310337Hoá6,5
310338Anh8
310341Hoá7
310348Hoá7
3103558
311005Sử6
311005Địa6,5
311006Sử7,5
311006Địa6,5
311008Văn7,5
311009GDCD6,5
311010Anh6
311013Sử2,5
311013Địa3,5
311014Văn6,5
311014Sử2,5
311018Anh7,5
311020Anh8
311020GDCD8
311021Sử6,5
311022Anh7
311025Văn4,5
311028Anh7,5
311028Sử7,5
311036Văn7,5
311048Anh7
311055Sử5,5
311061Anh9
311069GDCD9
311072Sử4
311078Sử6,5
311097Sử4
311099Sử3
311099Địa4,5
311101Sử4,5
311101Địa4,5
311102Toán6
311102Anh8
311102Sử4,5
311103Sử3
311107Anh2,5
311119Anh7,5
311119Sử6
311119Địa6,5
311121Địa7,5
311132Anh9
311135Toán2,5
311136Văn6
311137Toán5,5
311140Sử6,5
311146Toán4,5
311146Văn7,5
311146Sử5
311149Sử1,5
311150Sử4
311151Văn8
311151Anh10
311155Văn7
311155Anh4,5
311155Sử6,5
311155Địa7
311160Anh6
311161Anh9
311161Sử7
311165Anh3,5
311165Sử4,5
311167Anh5
311168Anh7,5
311179Địa8
311184Văn8
311184Sử6
311188Sử7
311199Toán8,5
311205Toán7
311205Anh5
311205Địa6,5
311206Toán5
311206Văn7,5
311212Văn7,5
311212Sử4
311215Anh5
311215Sử6,5
311219Anh9,5
311219Địa6,5
311225Văn7
311225Địa6,5
311228Văn6,5
311231Anh5,5
311231Sử6
311231GDCD7
311238Toán7,5
311247Địa7
311248Anh9,5
311252GDCD8,5
311257Anh3,5
311258Anh9,5
311273Sử5,5
311279Anh5
311287Toán6
311288Toán2
3112919,5
311291Sinh8
311292Toán8
311292Văn6,5
311292Hoá9
311292Sinh6,5
3112944
311295Toán8,5
311298Toán8
311298Anh8,5
3112987
311301Anh7
31130110
311303Sinh6,5
311306Toán8
311306Anh7
311306Hoá9
311308Toán8
311308Anh8
3113087
311310Toán8
3113119
3113137,5
311313Hoá7,5
311313Sinh7,5
311319Văn6,5
3113198,5
311319Hoá8
311331Toán8
311331Văn7
3113319
3113347,5
3113359,5
311338Toán8,5
311340Toán5,5
311343Toán9
3113432,5
311343Hoá7,5
311343Sinh8
311347Anh10
3113478
3113484,5
3113496,5
311351Toán9
311351Văn7
3113519,5
311360Toán7
311360Văn7,5
311360Anh6,5
311360Hoá3,5
311360Sinh5,5
3113618,5
311362Anh8
311363Toán7
311363Anh9
3113658,5
311366Toán6,5
311366Văn7,5
3113668,5
311369Văn7
311369Anh10
311373Hoá7
311374Toán7
3113748,5
311377Toán9
311377Hoá9
311382Toán4,5
311382Văn4,5
311382Sinh7
312022Toán6,5
312025Toán7,5
312025Văn7,5
312037Hoa7
312041Anh8
312048Anh6
3120497
312069Toán7,5
312082Anh9
312084Hoá9
3120857
312097Anh8
312097Văn9
312103Anh9,5
312110Toán7
312112Sử4,5
312137Anh6
312137Địa8
312167Toán6,5
312167Địa6,5
312177Anh6
312179Anh6,5
312179Toán7,5
312179Văn7,5
312182Toán8
312182Anh5,5
312184Anh6
312197Toán5,5
312198Toán8
312220Văn7,5
312222Văn7,5
312222Anh7
312222Địa9
312225Toán7
312233Toán7,5
312241Anh7,5
312245Anh7,5
312245Địa7
312246GDCD8,5
312250Anh6,5
312254Toán6,5
312254Anh4
312254Địa6,5
312256Văn7,5
312256Toán7,5
312259Địa6,5
312259GDCD8
312260Anh5
312261Văn8,5
312263Văn8,5
312265GDCD9,5
312277Sử9,5
312278Anh7,5
312298Toán8,5
312298Văn8,5
312311Anh6
312311Địa6,5
312318Anh5,5
312333Văn7,5
312334Sử9
312348Anh8,5
312358Địa10
312364Anh8
312388Toán6,5

Tác giả: Trường THPT Hương Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết