Thông báo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức 60 năm thành lập trường

 

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 301/KH-THPT

Hương Sơn, ngày 10 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Hương Sơn (1961-2021)

 
  

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tổng kết, đánh giá thành tích và truyền thống tốt đẹp của Trường qua 60 năm xây dựng và trưởng thành.

- Nâng cao vị thế và uy tín của trường, tiếp tục xây dựng trường phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Tạo lập không khí thi đua, sáng tạo, nhiệt tình trong các thế hệ giáo viên và học sinh.

- Giáo dục truyền thống tốt đẹp của trường cho các thế hệ thầy cô giáo và học sinh. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ giáo viên và học sinh của  trường. Động viên khích lệ các thế hệ thầy cô giáo và học sinh hiện nay và trong những năm tới.

- Tạo điều kiện để các thế hệ thầy cô giáo và học sinh về thăm trường, giao lưu, gặp mặt, thắt chặt tình cảm giữa nhà trường, thầy cô và bạn bè.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp xây dựng nhà trường lớn mạnh. Tạo lập quỹ thi đua khen thưởng cho học sinh.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức kỷ niệm trang trọng, có ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, phấn khởi trong các thế hệ giáo viên và học sinh.

- Tăng cường công tác truyền thông thu hút sự quan tâm hướng về Lễ kỷ niệm và về trường dự Lễ kỷ niệm của các thế hệ cán bộ, giáo viên học sinh.

- Làm tốt công tác tham mưu với để UBND tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo, Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan, ban ngành quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, động viên; tranh thủ sự ủng hộ của các thế hệ cán bộ giáo viên và học sinh và nhân dân.

- Huy động được đông đảo các thế hệ cán bộ giáo viên và học sinh của nhà trường cùng tham gia.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Từ ngày 13/11/2021 đến ngày 14/11/2021.

- Địa điểm: Trường THPT Hương Sơn.

III. CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM

1. Ngày 13/11/2020

- Buổi sáng:

+ Đón tiếp các thế hệ thầy cô giáo, các thế hệ học sinh về dự lễ kỷ niệm thành lập trường.

+ Các khóa học sinh, các lớp cựu học sinh giao lưu, gặp mặt thầy cô giáo.

- Buổi chiều:

+ Đón tiếp các thế hệ thầy cô giáo, các thế hệ học sinh về dự lễ kỷ niệm thành lập trường.

+ Các khóa học sinh, các lớp cựu học sinh giao lưu, gặp mặt thầy cô giáo.

- Buổi tối: “Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Hương Sơn”.

2. Ngày 14/11/2020

- Buổi sáng: Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

+ 7h00-7h30: Đón tiếp đại biểu.

+ 7h30: Tập hợp các khối học sinh, ổn định tổ chức.

+ 8h00: Văn nghệ chào mừng.

+ 8h30 - 10h30: Chương trình buổi lễ.

+ 10h30 - 11h30: Tổ chức tiệc đứng chiêu đãi đại biểu, thầy cô giáo, học sinh cũ.

- Buổi chiều: Các khóa, các lớp cựu học sinh tiếp tục giao lưu.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Kế hoạch thời gian

- Tháng 11/2020: Gửi tờ trình gửi Sở Giáo dục vào Đào tạo Hà Tĩnh, huyện ủy Hương Sơn xin  chủ trương tổ chức kỷ niệm.

- Tháng 12/2020: Họp Đảng ủy, BGH, cốt cán nhà trường thông qua kế hoạch, thành lập các tiểu ban.

- Tháng 01/2021:

+ Các trưởng tiểu ban lập và duyệt kế hoạch với hiệu trưởng.

+ Các Tiểu ban triển khai thực hiện các nội dung.

- Từ tháng 02/2021 đến tháng 06/2021: Rà soát, tiếp tục hoàn thành công tác chuẩn bị.

- Tháng 07/2021, tháng 8/2021:

+ Gặp mặt học sinh và giáo viên cũ ở: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, TP Hà Tĩnh.

+ Hoàn thành phòng truyền thống;

+ Tập luyện văn nghệ;

- Tháng 9/2021 và tháng 10/2021:  Hoàn thiện các hạng mục và công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm.

2. Các tiểu ban và phân công nhiệm vụ

2.1. Ban tuyên truyền, vận động, liên lạc với học sinh và giáo viên cũ 

* Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền rộng rãi trong các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đang công tác trên mọi miền đất nước hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập trường và về dự lễ kỷ niệm thành lập trường.

- Thông báo về Lễ Kỷ niệm 60 năm trên Website của trường, qua các ban liên lạc cựu giáo viên và học sinh, qua báo, đài phát thanh truyền hình.

- Gửi thư ngỏ, kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm.

- Tổ chức gặp mặt cựu giáo viên, học sinh các khu vực: TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP Hà Tĩnh. 

* Quyền hạn: Được tham mưu kế hoạch, đề xuất nhân sự, đề xuất thời gian lao động và sử dụng kinh phí theo dự toán phục vụ cho nhiệm vụ của ban.

2.2. Tiểu ban viết lịch sử, xây dựng phóng sự, viết tin, bài báo đăng trên các Báo địa phương, Tỉnh, Trung ương

* Nhiệm vụ:

- Làm việc với Đài truyền hình xây dựng và phát sóng phóng sự khoảng 10 - 15 phút về truyền thống, lịch sử, sự phát triển của nhà trường.

- Viết lịch sử của trường. Thu thập, tuyển chọn các bài viết, các dòng cảm xúc, sáng tác thơ, nhạc, tranh ảnh của các cấp lãnh đạo, các thế hệ thầy cô giáo học sinh.

- Viết bài đăng báo.

* Quyền hạn: Tham mưu kế hoạch, đề xuất nhân sự, đề xuất thời gian lao động và sử dụng kinh phí theo dự toán phục vụ cho nhiệm vụ của ban.

2.3. Tiểu ban cơ sở vật chất, xây dựng các công trình chào mừng, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho kỷ niệm 60 năm thành lập trường

* Nhiệm vụ:

- Huy động, chuẩn bị các nguồn lực cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo, lập dự toán kinh phí để tổ chức kỷ niệm đạt yêu cầu đề ra.

- Tổ chức tu bổ cơ sở vật chất hiện có để phục vụ cho giảng dạy và học tập; nâng cấp phòng truyền thống hiện có, bổ sung thêm các tư liệu, số hóa, hệ thống tranh ảnh, tư liệu, thành tích.

* Quyền hạn: Tham mưu kế hoạch, đề xuất nhân sự, đề xuất thời gian lao động và sử dụng kinh phí theo dự toán phục vụ cho nhiệm vụ của ban.

2.4. Tiểu ban văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

* Nhiệm vụ:

- Chuẩn bị chương trình văn nghệ kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

- Tham mưu kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

* Quyền hạn: Tham mưu kế hoạch, đề xuất nhân sự, đề xuất thời gian lao động và sử dụng kinh phí theo dự toán phục vụ cho nhiệm vụ của ban.

2.5. Tiểu ban trang trí khánh tiết, an ninh trật tự, lễ tân, hậu cần phục vụ cho lễ kỷ niệm

* Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch về trang trí khánh tiết, hệ thống âm thanh, ánh sáng, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, đảm bảo an ninh trật tự, công tác đón tiếp, công tác hậu cần…

- Chuẩn bị tiệc mời khách vào trưa 14/11/2021.

- Chuẩn bị phù hiệu và các thiết bị văn phòng phục vụ lễ hội.

- Tổ chức bộ phận lễ tân đón tiếp khách, hướng dẫn khách tham quan trường và bố trí chỗ ngồi cho đại biểu, tập trung học sinh theo vị trí đã quy định.  

* Quyền hạn: Tham mưu xây dựng kế hoạch, đề xuất nhân sự, thời gian lao động và sử dụng kinh phí theo dự toán phục vụ cho nhiệm vụ của ban.

3. Nguồn kinh phí (Có phụ lục riêng):

-  Kinh phí của nhà trường.

-  Hỗ trợ của UBND tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh.

-  Hỗ trợ của UBND huyện.

- Tài trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, ủng hộ của các thế hệ học sinh của trường.

-  Ủng hộ của Hội cha mẹ học sinh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các tiểu ban, cán bộ, giáo viên, học sinh theo sự phân công căn cứ kế hoạch này để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành tổ chức Lễ kỷ niệm có gì khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo với Ban Giám hiệu để kịp thời xử lý.

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Hương Sơn là một sự kiện có ý nghĩa đối với quá trình phát triển của nhà trường, Ban Giám hiệu đề nghị cán bộ, các thầy cô giáo, các em học sinh và hội cha mẹ học sinh phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động tổ chức thành công Lễ kỷ niệm.

 

     

      Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh;

- Thường trực huyện uỷ;

- Đảng uỷ, BGH;

- Các tổ chuyên môn;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Dương

 

 

 


Tập tin đính kèm
Nguồn:.thpthuongson.hatinh.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết