Nội dung đang cập nhật...

Phan Thị Thuý

Phan Thị Thuý

Giáo viên

Phạm Thế Hòa

Phạm Thế Hòa

Cán bộ thư viện

Hồ Tiến Dương

Hồ Tiến Dương

Hiệu trưởng

Mã Bảo Hà

Mã Bảo Hà

Phó Hiệu trưởng

Tống Trần Đức

Tống Trần Đức

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thanh Tạo

Nguyễn Thị Thanh Tạo

Giáo viên

Đinh Xuân Tuệ

Đinh Xuân Tuệ

Tổ trưởng chuyên môn

Lê Thị Hoàn

Lê Thị Hoàn

Tổ phó chuyên môn

Trần Chí Thành

Trần Chí Thành

Tổ trưởng chuyên môn

Nguyễn Quang Sử

Nguyễn Quang Sử

Tổ trưởng chuyên môn

Nguyễn Thị Phương Thanh

Nguyễn Thị Phương Thanh

Tổ phó chuyên môn

Lê Thị Huyền

Lê Thị Huyền

Tổ phó chuyên môn

Lê Văn Tâm

Lê Văn Tâm

Tổ phó chuyên môn

Trần Vũ Dũng

Trần Vũ Dũng

Giáo viên

Nguyễn Đức Hậu

Nguyễn Đức Hậu

Tổ trưởng chuyên môn

Trần Cao Thanh

Trần Cao Thanh

Giáo viên